Site icon Suaphanmem.com

Xiaomi Redmi Note 8 Pro fix liệt cảm ứng khi cập nhật phần mềm

Xiaomi Redmi Note 8 Pro ( begonia ) cập nhật, nâng cấp phần mềm bị liệt ( đơ treo ) cảm ứng fix thành công bằng phần mềm

Xiaomi Redmi Note 8 Pro fix touch update

Exit mobile version