Custom Rom (GSI) Vsmart Star 4

Up Custom Rom cho Vsmart Star 4 thành công | Vsmart V341A up rom GSI mượt trên nền Android 11 thay thế cho VOS 4 " chậm như rùa " Lưu ý: đây chỉ là dịch vụ làm từ xa…

Hạ Cấp Vsmart VOS 4.0 xuống 3.0

Up rom hạ cấp các dòng Vsmart, Hạ rom Android 11 xuống Android 10 (VOS 4.0 hạ xuống 3.0) Do các máy có cấu hình thấp nâng cấp lên HĐH VOS 4.0 Android 11 sẽ có hiện tượng giật, lag,…

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon