Nhận fix các dòng oppo convert, up rom chuyển sang quốc tế bị liệt cảm ứng, khởi động logo bị tối không chỉnh được độ sáng, không active được… các dòng Oppo A83, A83J, A83T, A83JS, A8, A31, F5, A73, A77, A79, F11, F11 Pro, F7, F9, …
– Nhận fix touch oppo convert ( liệt cảm ứng )
– fix chỉnh độ sáng oppo up rom quốc tế qua teamviewer.

Fix Oppo A83T up rom quốc tế liệt cảm ứng

Sửa lỗi liệt cảm ứng các dòng oppo up rom, chạy phần mềm, xoá mật khẩu, convert Oppo A83, A83J, A83T, A83JS, A8, A31, F5, A73, A77, A79, F11, F11 Pro, F7, F9, …

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon