Dịch vụ cài rom, up rom nâng cấp Samsung Galaxy Tab E Android 4.4.4 lên Android 7.1.2 cho các bạn học Online và cài đặt Zoom, Google Meet…

Nâng cấp Android 7.1.2 Samsung Tab E SM-T560 SM-T561Y cài Zoom, Meet...
Nâng cấp Android 7.1.2 Samsung Tab E SM-T560 SM-T561Y cài Zoom, Meet...
Nâng cấp Android 7.1.2 Samsung Tab E SM-T560 SM-T561Y cài Zoom, Meet...
Nâng cấp Android 7.1.2 Samsung Tab E SM-T560 SM-T561Y cài Zoom, Meet...

Có hỗ trợ làm từ xa qua Teamviewer, chi tiết liên hệ Zalo: 0965068274

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.