Dịch vụ convert, chuyển đổi sang rom quốc tế cho Nokia 3.1 Plus TA-1117 full CH PLAY… hệ điều hành Android 10

Rom gốc china sẽ không có tiếng Việt hoặc Google play, CH Play.

Nokia 3.1 Plus China convert Global full Google Play

Sau khi đã chuyên đổi sang rom quốc tế Android 10

Nokia 3.1 Plus China convert Global full Google Play

Dịch vụ liên hệ Zalo: 0965068274

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.