Nokia X7 Phiên Bản China,Không Có Chplay,Nhiều App China,Chuyển Rom Quốc Tế Thành Công

Nokia X7 TA-1131 convert global – chuyển sang quốc tế full CH Play cập nhật Android 10 (chuyển sang Nokia 8.1) có thể lên Android 11

Nokia X7 TA-1131 phiên bản android 9 và không có Google Play – Chuyển sang bản quốc tế Nokia 8.1 Android 10 thành công full các dịch vụ của Google
Convert Nokia 8.1 to Global

Nâng cấp Nokia X7 lên thành Nokia 8.1 full dịch vụ của Google

Nokia X7 China chuyển sang quốc tế 8.1 thành công

Sau khi đã convert sang quốc tế full dịch vụ Google Play

Nokia X7 China chuyển sang quốc tế 8.1 thành công
Nokia X7 China chuyển sang quốc tế 8.1 thành công

Và Android 10
Nokia X7 China chuyển sang quốc tế 8.1 thành công

Ae nào cần convert sang global các dòng Nokia thì liên hệ: Zalo 0965068274 – Hotline 0358.122.122

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon