Vsmart Star 5 (V352A) unlock bootloader và root thành công, đầu tiên trên Thế Giới =)))

Hiện tại mình chỉ nhận dịch vụ 150K 1 máy làm từ xa qua Teamviewer ( cần máy tính )

Root được trên nền VOS 4.0 Android 11

Root Vsmart Star 5 Android 11

Nhận Root các dòng Vsmart Star 4, Star 5, Joy 3, Active 3, Bee V220A, Bee 3 V230A… Zalo: 0965068274

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.