Vsmart Star 4 unlock bootloader và root thành công, đầu tiên trên Thế Giới =)))

Hiện tại mình chỉ nhận dịch vụ 150K 1 máy làm từ xa qua Teamviewer ( cần máy tính )

Root được trên cả Vos 3.0 và Vos 4.0

Unlock bootloader thành công Vsmart V341A ( Star 4) Android 10 VOS 3.0

Root và Unlock Bootloader Vsmart Star 4

Root Vsmart Star 4 Android 10 VOS 3.0

Root và Unlock Bootloader Vsmart Star 4

Unlock bootloader thành công Vsmart V341A ( Star 4) Android 11 VOS 4.0

Unlock bootloader thành công Vsmart V341A ( Star 4) Android 11 VOS 4.0

Root Vsmart Star 4 Android 11 VOS 4.0

Root Vsmart Star 4 Android 11 VOS 4.0

Video root thành công

Ae cần root hoặc unlock bootloader liên hệ Zalo: 0965068274

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon