• Vivo Y3 | Vivo PD1930B nạp rom quốc tế – nạp rom tiếng Việt full CHPLAY thành công qua Teamviewer.
  • Vivo Y3 | Vivo PD1930B convert to global full google play store successfully.

Vivo Y3(V1901A) convert global cài đặt chplay,xóa app rác, reset đặt lại không bị mất

Vivo V1930A up rom, chuyển đổi sang quốc tế vĩnh viễn full dịch vụ Google Play

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon