Hạ cấp | downgrade phiên bản VOS 3 xuống VOS 2.5 cho Vsmart Active 3 V530A thành công

Hạ rom hệ điều hành Vsmart Active 3 dành cho những ai nâng cấp lên VOS 3 bị lag, hoặc lỗi không tương thích phần mềm, hoặc đơn giản là thích VOS 2.5

Vsmart Active 3 hạ xuống VOS 2.5
Vsmart Active 3 hạ xuống VOS 2.5

Sau khi hạ thành công

Vsmart Active 3 hạ HĐH xuống VOS 2.5

Dịch vụ liên hệ Zalo: 0965068274

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.